Fütürizm (Gelecekçilik) Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Fütürizm, İtalyan şair Marinetti tarafından 1909’da yayımlanan bildiriyle ortaya çıkan bir şiir hareketidir. Fütürizm, İtalya’da ortaya çıkmasına rağmen daha çok Rusya’daki Marksist şairler tarafından benimsenmiş, özellikle Mayakosvki’nin adıyla özdeşleşmiştir.

Fütürizm Akımının Genel Özellikleri

  • Resim, heykel ve şiirde etkili olan bir akımdır.
  • Geçmişe isyan, yenilik ve özgürlük bu akımın temelini oluşturur.
  • Kübizm ve dadaizme benzeyen bu akım, “geçmiş, şimdi ve gelecek” ile ilgili durumları bir arada yansıtmayı amaçlar.
  • Dinamizmi, makinenin gücünü ve hızını sanatın bütün dallarına aktarma, bu yolla geleceğe yönelme amacı taşır.
  • Sanayileşme ve makineleşmeyle birlikte dünyadaki yenilikleri, hareketi, yaşamı ve bunların meydana getirdiği heyecanı sanata yansıtarak hayat ve sanat arasında bir bağlantı kurmak isterler.
  • Şiirde duygunun yerini makine, çark sesleri ve fabrika gürültüleri almıştır.
  • Biçim, uyak, ölçü, nazım birimi gibi geleneksel kuralların şiirden tamamen atılması gerektiğini savunmuşlardır.
  • Söz dizimine noktalamaya, sıfata, zarfa karşıdır. Eylemler sadece mastar biçimiyle kullanılır.
  • Fütüristlere göre şiirde durağanlığı değil, dinamizmi çağrıştıran, teknolojinin ve makinenin hızını yansıtan kelimelere yer verilmeli; dil bilgisi kuralları bir kenara bırakılarak kelimelere özgürlük tanınmalıdır.
  • Şiirde “değişim, tehlike, devinim, başkaldırı, korkusuzluk, savaşın iyi yönleri, çalışmanın kutsallığı” vurgulanmış; makine, otomobil, tren, gemi ve uçaklara sıkça yer verilmiştir.

Fütürizm Akımının Temsilcileri

Dünya Edebiyatında Fütürizm Akımın Temsilcileri

Mayakovski
Velemir Hlebinikov
Ezra Pound
D. H. Lawrence
Giovanni Papini

Türk Edebiyatında Fütürizm Akımın Temsilcisi

Nazım Hikmet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Absürt Tiyatro Nedir? Absürt Tiyatronun Özellikleri

Geleneksel tiyatronun kurallarını hiçe sayan, bir olayı canlandırmaktan çok, bir ses ve hareket düzeni olan, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir