Saf Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler Test – 1

0
Oluşturma tarihi Tarafından admin

Saf Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler - 1

1 / 15

Türk edebiyatında “Saf Şiir” (Öz Şiir) eğilimi Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle (Türk edebiyatında ilk poetika örneği kabul edilir) başlar. 1930’la 1945 arasında öz şiir hareketini sürdüren şairler arasında —- sayabiliriz.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

2 / 15

Şiirlerinde soyut bir atmosfer kurarak hiç- bir akıma itibar etmemiş ve bir sezgi şairi olmuştur. Gençlik yıllarından itibaren klasik şiirimizle, Fars şiiriyle ilgilenmiş gazel ve rubailer yazmıştır. 1937’den sonra serbest şiirle kişiliğini bulmuştur. Doğu-Batı kültürlerini bağdaştırmış, ilhamını Asya, tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski Doğu medeniyet ve masallardan alan, egzotik şiirleriyle tanınmıştır. Lamelif, He gibi şiir kitapları ve Hint edebiyatı üzerine makaleleri vardır.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 15

—-, büyük sorunların ve sosyal meselelerin şairi değildir. O, küçük insanın günlük acılarını ve ümitlerini şiir aracılığıyla dile getirir. Şiirinde, hayatı tekrarı olmayan ve sürekli tükenişe, unutuluşa akan bir altın ırmak olarak görür. Bu anlayış, biraz da Batılı pozitivistlerin etkisiyle hayatı, bir din gibi benimsemesine ve ona bağlanmasına vesile olur. Bu anlayışla geniş kitlelerin şairi olmayı başarabilmiştir. Yaşama sevinci, aşk ve kadınla yaşanılan dünyaya bağlanan sanatçı, sonsuza dek “yaşam lambasının sönmemesini” ister.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

4 / 15

Yahya Kemal’in parnasizmden hareketle şiirini geliştirmesi ve Ahmet Haşim’in sembolistleri tanıtması; şiirimizde Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba gibi şahsiyetlerin “Valery” tesirinde kalmalarına yol açmıştır.
Bu parçada şairi verilmeyen eser, aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 15

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?

6 / 15

Bu yağmur kanımı boğan bir iplik
Karnımda acısız yatan bir bıçak
Bu yağmur, yerde taş bu bende kemik
Dayandıkça çisil çisil yağacak
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 15

Sanatçının ilk dönem şiirlerinde, yaşadığı dünya ile ruhu arasında bir uzlaşma kuramadığından bu dönem şiirleri sürekli sorgulamalar etrafında şekillenir. Yaşadığı dünyayı ve insanı hayatın içerisine yerleştirdiğinde çözemediği problemlerle karşı karşıya kalır, böylelikle gergin bir ruhun yansımalarını dile getirir. Özellikle Ağaç dergisinde yayımladığı, Örümcek Ağı, Ben gibi şiirlerinde bu gerginliği fazlasıyla görmekteyiz.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 15

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerin özelliklerinden biri değildir?

9 / 15

lk dönem şiirlerinde bir ruhun gergin sesi duyulur. İçe dönük, bireysel nitelikli, ben merkezli, sorgulayıcı ve lirik olan bu şiirlerinde yalnızlık, ölüm, tabiat, kadın gibi temalara yer verir. İkinci dönem şiirlerinde tasavvufi konulara yönelmiş, dinî ve mistik bir anlayışla yer yer İslami söylemlerle zamanın eskitemediği şiirler yazmıştır. Halk şiiri geleneği ile modern Fransız şiirini harmanlayıp biçim ve içerik bakımından kendine özgü şiir yapısı oluşturmuştur. Kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiş ve Kaldırımlar, Sakarya Türküsü, Çile şiirleriyle özdeşleşmiştir.
Bu parçada söz edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 15

—- şiirde sese, şekil mükemmelliğine önem vermiş; Baudelaire sembolizminden hareket edip Türkçede yeni bir şiir dili ve yapısı yaratma çalışması ile şiirimizde kendine sağlama bir yer ayırmıştır. Sanatçıyı farklı ve özel kılan şey öncelikle dilidir. Dili bir mermer gibi oyarak dile alışılmadık bir şekil verir. Bildiğiniz kelimelerin içinden bilmediğiniz bir hayal veya düşünce doğar. Sanatçı bu mucizeli işi, şiirin klasik iki vasıtası olan vezin ve kafiyeyle yapar.
Bu parçanın başına aşağıdaki şairlerden hangisi getirilmelidir?

11 / 15

Dilimize yeni bir ses, yeni bir deyiş getiren sanatçı, hece ölçüsünü mısralarında en güzel uygulayan, bu ölçüye bütünlük kazandıran şairlerin başında gelir. Seçkin, çeşitli mecaz ve düşüncelerle yüklü soyut sözcüklere geniş yer veren, kendine özgü zengin bir cümle yapısı vardır. Şiir dili ile nesir dili arasında kesin bir ayrılık görülmez. “Şiirde sustuğum şeyleri roman ve hikâyelerimde anlattım” der. Roman ve hikâyelerinde aynı şiirsel nitelik vardır. Şiirlerinde derin bir müzikalite, zaman teması, renkli bir imajın yanı sıra bilinçaltına inen bir duyarlılık görülür.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 15

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

13 / 15

Kemanda üzgün bir kalp titremesi
Boğuluyor kanında güneş şimdilerde

(Baudelaire)
Aşağıdakilerden hangisi, bu dizelerle aynı anlayışta yazılmış bir şiirden alınmıştır?

14 / 15

Sanatçı, Fransız sembolistlerinden etkilenmiş, Doğu – Batı kültürünü özümseyerek sentezlemiş ve kendine has bir şiir iklimi oluşturmuştur. Şiirlerinde medeniyet sorunu, İstanbul’un tarih, kültür ve doğa güzellikleri, geçmişe ve tarihe özlem, insan – çevre ilişkisi, zaman, rüya, masal bilinçaltı gibi temaları başarıyla işlemiştir. Kendine özgü ses ve söyleyişi yakalamak için iç ve dış ahenge önem vermiş, şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış, ayrıca serbest şiiri de denemiştir. Zaman kavramına ayrı bir anlam yüklemiş, Bursa’da Zaman adlı şiiriyle çok katlı ve karmaşık bir anlayışı yansıtmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait eserlerden biri değildir?

15 / 15

“Evlerin Şairi” olarak bilinen sanatçı; ev, aile, yakın çevre, dış dünya başta olmak üzere yasak aşklar, bunalım, ölüm, yokluk gibi temaları işlemiştir. Çoğu şiirinde dış dünyadan kaçıp kendi yaşamını sınırlayan çevreyi ele almıştır. İlk kitapları Kapalıçarşı, Çevre ve Evler’de yalın bir dille yazdığı lirik şiirler yer alır. Yaz Dönemeci kitabında günlük dilden ustaca yararlanmış, sonraki şiirlerinde iç dünyasından yansımalar, hüzün, karamsarlıkarla dolu lirik örnekler verilmiştir. Şiir çevirilerini Yalnızlık Bir Yağmura Benzer adlı kitabında toplamıştır.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmiştir?

Skorunuz

The average score is 0%

0%

Saf şiir anlayışını sürdüren şairler hakkında hazırladığımız bu testi çözerek bilgilerinizi ölçebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Garip Şiiri Online Test – 1

Garip şiiri (birinci yeni) hakkında hazırladığımız bu online test sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz. ÖSYM formatında hazırladığımız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir